Brand in kwetsbaar object

risico icon

In Fryslân zijn ongeveer 1.000 gebouwen waar mensen wonen of verblijven die zichzelf minder goed of helemaal niet kunnen redden. 100 van deze gebouwen zijn verpleeg- en verzorgingshuizen. Een brand in één van deze gebouwen kan sneller tot slachtoffers leiden.

Kans: waarschijnlijk (5-50%)

Impact: aanzienlijk


Mogelijk scenario

In een bouwcontainer, die tegen de gevel van een verzorgingshuis staat, ontstaat ’s nachts brand. De brand slaat over naar het verzorgingshuis en breidt zich via het dak verder over het pand uit. De brandweer zet zich in eerste instantie alleen in op het redden en evacueren van de mensen in het verzorgingshuis. Veel mensen moeten geholpen worden om uit het gebouw te komen.


Bijna alle bewoners worden in veiligheid gebracht, maar voor twee mensen komt alle hulp te laat. Daarnaast heeft een aantal bewoners ernstige ademhalings- en hartklachten door de brand. Sommigen kunnen ter plaatse worden verzorgd, anderen moeten naar het ziekenhuis worden gebracht.


Het duurt nog geruime tijd voor de brand in het verzorgingshuis onder controle er. Er is veel schade door de brand, de rook en het bluswater. Daardoor is een deel van het verzorgingshuis voor enige tijd niet bewoonbaar. Voor de getroffen bewoners zal daarom een tijdelijk onderkomen moeten worden gezocht.


Doden: 2 - 4

Zwaargewonden: 4 - 16

Getroffenen: minder dan 400

Betrokkenen: minder dan 400


Laat je niet verrassen!

Weet jij wat je moet doen bij een brand? Laat je niet verrassen en bereid je goed voor! Hier kun je lezen wat jij kunt doen.


Grote incidenten in Fryslân tussen 2009 en juli 2021

DatumIncidentNiveau
23-02-2009Brand in dependance van opvangcentrum De Terp, LeeuwardenGRIP 1
03-03-2019Brand in zorginstelling De Zeuvenakkers in AppelschaGRIP 1
05-06-2019Brand in zorginstelling Sint NicolaasgaGRIP 1
08-09-2020Brand in verzorgingshuis st. AnnaparochieGRIP 1
24-09-2020Brand in zorgwooncentrum LeeuwardenGRIP 1
02-01-2021Brand in zorgboerderij DronrijpGRIP 1
Terug naar overzicht