Dierziekten

risico icon

In de provincie Fryslân zijn meer dan 6.000 veebedrijven. Verspreid over de provincie leven meer dan 550.000 runderen, 95.000 varkens en bijna 9 miljoen kippen. Een uitbraak van een besmettelijke dierziekte waarbij veel bedrijven worden getroffen of zelfs de hele agrarische sector van Fryslân, is een groot risico. Voorbeelden hiervan zijn mond- en klauwzeer (MKZ) en vogelgriep.

Kans: mogelijk (0,5-5%)

Impact: aanzienlijk


Mogelijk scenario

Een aantal dieren van een Fries veebedrijf heeft meerdere symptomen van een besmettelijke dierziekte. Een veearts neemt monsters en stuurt deze ter analyse naar het lab. Terwijl de analyse wordt uitgevoerd, komen meer meldingen van andere bedrijven binnen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) neemt contact op met deze bedrijven en stelt voor meerdere weken tot maanden vervoersverboden in rond de getroffen bedrijven.

De dierziekte is niet makkelijk over te dragen op mensen. Mensen die lange tijd in direct contact staan met de dieren kunnen wel symptomen krijgen van de ziekte, zoals blaasjes in de mond. De meeste symptomen verdwijnen vanzelf na een aantal dagen.


Doden: 0

Zwaargewonden: 0

Getroffenen: 15 bedrijven

Betrokkenen: meer dan 6.500 bedrijven


Laat je niet verrassen!

Weet jij wat je moet doen bij een besmettelijke dierziekte? Laat je niet verrassen en bereid je goed voor! Hier kun je lezen wat jij kunt doen.


Grote incidenten in Fryslân tussen 2009 en juli 2021

DatumIncidentNiveau
2014-2021VogelgriepGRIP 0
April 2015HazenpestGRIP 0
Terug naar overzicht