Explosie stationaire inrichting

risico icon

In Fryslân zijn ongeveer 130 bedrijven waar wordt gewerkt met brandbare of explosieve stoffen. Denk aan LPG-tankstations, bedrijven met een (eigen) gasverdeelstation en vuurwerkbedrijven. Deze bedrijven zijn gebonden aan strikte regels en vergunningen, zodat medewerkers en de omgeving zo veilig mogelijk zijn. Als het tóch mis gaat, kunnen de gevolgen groot zijn.

Kans: zeer onwaarschijnlijk (< 0,05%)

Impact: ernstig


Mogelijk scenario

Een lossende LPG-tankwagen en een ander voertuig komen met elkaar in botsing. Daardoor raakt de beschermende mantel van de tankwagen beschadigd en ontstaat er brand. De brandweer probeert de brand snel onder controle te krijgen, om te voorkomen dat de tankwagen opwarmt en explodeert. Maar dat lukt niet.

Het gebied rondom de tankwagen wordt ontruimd, maar is te groot om op tijd alle aanwezige mensen te evacueren. Wanneer de tankwagen explodeert vallen er 40-160 dodelijke slachtoffers. Het gebied direct rondom de tank raakt zwaar beschadigd. Binnen een straal van 100 meter zijn gebouwen onherstelbaar beschadigd en ontstaat op meerdere plekken brand. In de ring om dit gebied heen is overal puin op straat te zien en woeden er meerdere branden. Tot op meer dan 140 meter in de omgeving zijn ruiten gesneuveld. Als gevolg van de schokgolf die vrijkwam bij de explosie van de tankwagen zijn overal autoalarmen te horen.


Doden: 40 - 160

Zwaargewonden: 160 - 400

Getroffenen: minder dan 4.000

Betrokkenen: minder dan 4.000

 

Laat je niet verrassen!

Weet jij wat je moet doen bij een (dreigende) explosie? Laat je niet verrassen en bereid je goed voor! Hier kun je lezen wat jij kunt doen.


Grote incidenten in Fryslân tussen 2009 en juli 2021

Terug naar overzicht