Overstroming polder - bezwijken polderdijk

risico icon

Fryslân heeft meerdere polders. Een polder is een door één of meer waterkeringen omgeven gebied, waarvan de waterstand kunstmatig geregeld kan worden. De waterstand binnen een polder is meestal lager dan in het omliggende gebied en de omringende boezemwateren. Als een polderdijk breekt, kan de polder onder water komen te staan.

Kans: mogelijk (0,5-5%)

Impact: aanzienlijk


Mogelijk scenario

Het is slecht weer in Noord-Nederland. Het waait hard en het blijft maar regenen. Daardoor stijgt het waterpeil in de Friese boezemwateren gestaag, ook omdat er – door de wind – niet zo vaak water kan worden gespuid. Na een paar dagen breekt één van de polderdijken. Daardoor komt in één van de polders een laag water van 70 cm te staan.

Huizen komen onder water te staan, de stroom valt uit en auto’s en vrachtwagens kunnen de polder niet meer in. Het water stroomt niet snel de polder in, zodat de mensen nog naar hoger gelegen gronden kunnen worden gebracht. Er komt niemand om, maar er raken wel tientallen mensen onderkoeld. Het vee in de polder kan amper worden geëvacueerd. Veel dieren staan in het water en sommige dieren komen om.


Doden: 0

Zwaargewonden: 0

Getroffenen: minder dan 400

Betrokkenen: minder dan 4.000


Laat je niet verrassen!

Weet jij wat je moet doen bij een (dreigende) overstroming? Laat je niet verrassen en bereid je goed voor! Hier kun je lezen wat jij kunt doen.


Grote incidenten in Fryslân tussen 2009 en juli 2021

Terug naar overzicht