Overstroming uit zee - defecte sluis Harlingen

risico icon

Een groot deel van de provincie Fryslân ligt lager dan de zeespiegel: Fryslân ligt deels onder NAP. Een goede bescherming tegen de invloeden van de zee is dus erg belangrijk! In de primaire waterkeringen van Fryslân zitten ook sluizen. Die hebben als doel om het water tegen te houden, en om water en schepen te laten passeren. Als de sluis in Harlingen defect is, kan een groot deel van Harlingen onder water komen te staan.

Kans: zeer onwaarschijnlijk (1 op 4000 = 0,00025%)

Impact: ernstig


Op deze kaart van Rijkswaterstaat kun je zien welke delen van Harlingen en omgeving onder water kunnen komen te staan bij een overstroming.


Mogelijk scenario

Er raast een zeer heftige storm over Nederland. Voor de kust van Harlingen raakt een vrachtschip in de problemen. De bemanning en de kapitein doen wat ze kunnen, maar het schip drijft toch stuurloos richting de wal. In de Tjerk Hiddessluis in Harlingen komt het schip tot stilstand. Dat zorgt voor grote schade aan de sluisdeuren. Uiteindelijk begeven zowel de binnen- als de buitendeuren het, waardoor er water landinwaarts stroomt.

Binnen een uur komen grote delen van Harlingen onder water te staan. Dat gaat zo snel, dat veel mensen overrompeld worden door het water. Daardoor zijn er tientallen doden en veel gewonden. Als gevolg van de overstroming valt in het grootste deel van de stad binnen een uur de elektriciteit uit. Door het water ontstaat schade aan bouwwerken, de natuur en het cultureel erfgoed.


Doden: 4 - 16

Zwaargewonden: 40 - 160

Getroffenen: minder dan 40.000

Betrokkenen: meer dan 40.000


Laat je niet verrassen!

Weet jij wat je moet doen bij een (dreigende) overstroming? Laat je niet verrassen en bereid je goed voor! Hier kun je lezen wat jij kunt doen.


Grote incidenten in Fryslân tussen 2009 en juli 2021

Terug naar overzicht

In welke gemeenten kan dit risico voorkomen?