Overstroming uit zee - dijkdoorbraak Waddeneiland

risico icon

Een groot deel van de provincie Fryslân ligt lager dan de zeespiegel: Fryslân ligt deels onder NAP. Een goede bescherming tegen de invloeden van de zee is dus erg belangrijk! Als een zeedijk breekt, kunnen ook de Waddeneilanden onder water komen te staan.

Kans: zeer onwaarschijnlijk (1 op 2.000 = 0,00050%)

Impact: zeer ernstig


Op deze kaart van Rijkswaterstaat kun je zien welke delen van de Friese Waddeneilanden onder water kunnen komen te staan bij een overstroming.


Mogelijk scenario

Een zware storm trekt in noordoostelijke richting over Nederland. Het hoogtepunt van de storm passeert ’s nachts, tijdens springtij, het Waddeneiland Ameland. Dat gaat gepaard met windstoten van 12 bft. Omdat twee dagen van tevoren al was gewaarschuwd voor de storm, hebben veel mensen het eiland op tijd verlaten. Maar er zijn ook mensen die niet meer op tijd weg kunnen komen. En sommige mensen zijn bewust op Ameland gebleven.

Op het hoogtepunt van de storm faalt de primaire kering ter hoogte van Nes. Na 30 minuten hebben de medewerkers van het waterschap en Rijkswaterstaat in de gaten dat de dijk is doorgebroken. Binnen drie uur zijn grote delen van het bedrijventerrein en het dorp Nes ondergelopen. Vervolgens valt de stroom uit, is er geen drinkwater meer en kan er niet worden gebeld. Campings in de omgeving worden ontruimd en mensen worden ondergebracht in de sporthal.

Het water stroomt niet heel snel, zodat er nog veel mensen kunnen worden geëvacueerd. Zij kunnen alleen nog niet naar de vaste wal worden gebracht: dat kan pas als de storm is gaan liggen. Iedereen die nog op Ameland is, moet dus eerst op het eiland zelf in veiligheid worden gebracht. Zij worden naar hoger gelegen gronden op Ameland gebracht. Niemand komt om, maar er raken wel tientallen mensen onderkoeld. Gebouwen, natuurgebieden en cultureel erfgoed raken beschadigd. Ook het milieu wordt aangetast door meegevoerd slib en de uitval van de waterzuivering.


Doden: 0 - 1

Zwaargewonden: 4 - 16

Getroffenen: minder dan 4.000

Betrokkenen: minder dan 40.000


Laat je niet verrassen!

Weet jij wat je moet doen bij een (dreigende) overstroming? Laat je niet verrassen en bereid je goed voor! Hier kun je lezen wat jij kunt doen.


Grote incidenten in Fryslân tussen 2009 en juli 2021

Terug naar overzicht