Polarisatie van de samenleving

risico icon

Het mogen hebben van een eigen mening is een groot goed. Niet voor niks is in onze Grondwet vastgelegd dat mensen vrijheid van meningsuiting hebben (artikel 7) en het recht op betogen en demonstreren hebben (artikel 9). In de afgelopen jaren is te zien dat mensen steeds sneller een eigen mening vormen en het niet altijd eens zijn met beslissingen vanuit de overheid of andere instanties. Er wordt vaker gedemonstreerd en gediscussieerd tussen mensen met verschillende standpunten. Ook in het politieke debat worden verschillen tussen opvattingen vaker versterkt en uitvergroot. Een bijkomend effect is dat groepen mensen maatregelen niet accepteren en niet meewerken.


Terug naar overzicht