Toxisch incident inrichting

risico icon

In Fryslân zijn ongeveer 100 bedrijven waar wordt gewerkt met giftige stoffen. Denk aan bedrijven met een ammoniakinstallatie, verfbedrijven en bedrijven waar (giftige) stoffen worden opgeslagen. Deze bedrijven zijn gebonden aan strikte regels en vergunningen, zodat medewerkers en de omgeving zo veilig mogelijk zijn. Als het tóch mis gaat, kunnen de gevolgen groot zijn.

Kans: zeer onwaarschijnlijk (< 0,05%)

Impact: aanzienlijk


Mogelijk scenario

In een bedrijf waar met ammoniak wordt gewerkt komt door een defect systeem 1500 kilo ammoniak vrij. Rond de installatie ontstaat een plas die ‘uit begint te dampen’. Daardoor ontstaat er een wolk van gasvormig ammoniak. 

Als de werknemers van het bedrijf het defect ontdekken, kan er al niet meer veilig worden ingegrepen. Daarom wordt het bedrijf ontruimd. Maar het gebouw is niet luchtdicht en bij de ontruiming blijven op meerdere plekken deuren openstaan. Hierdoor trekt de ammoniakwolk langzaam door het gebouw naar buiten. Buiten wordt de wolk meegenomen door de wind en drijft langzaam over het bedrijventerrein, richting enkele in de buurt gelegen woonwijken.

De hulpdiensten zetten groots in en alarmeren de bevolking, het verzenden van een NL-Alert. Daarin wordt opgeroepen het gebied te verlaten, ramen en deuren te sluiten en de automatische ventilatie uit te schakelen. Ondertussen proberen teams van de brandweer verdere uitstroom van ammoniak te voorkomen en de nog in het pand aanwezige ammoniakdamp neer te slaan met water(schermen).

De mensen die dan nog buiten zijn en in de ammoniakwolk terecht komen, krijgen ernstige klachten aan hun ogen en luchtwegen. Twee mensen op het bedrijventerrein overlijden. In de woonwijken rondom het bedrijventerrein komen geen mensen om het leven. De omgeving is tijdig gewaarschuwd en de concentratie van de ammoniakwolk neemt langzaam af. Er zijn wel meerdere personen met huid- en luchtwegklachten. Zij worden opgevangen door ambulances en huisartsenposten.


Doden: 2 - 4

Zwaargewonden: 6 - 40

Getroffenen: minder dan 400

Betrokkenen: minder dan 4.000


Laat je niet verrassen!

Weet jij wat je moet doen als er giftige stoffen vrijkomen? Laat je niet verrassen en bereid je goed voor! Hier kun je lezen wat jij kunt doen.


Grote incidenten in Fryslân tussen 2009 en juli 2021

DatumIncidentNiveau
06-11-2009Lekkage salpeterzuur, DronrijpGRIP 3
19-06-2013Ongeval mestsilo, MakkingaGRIP 1
18-03-2014Personen onwel door chloorlucht bij zwembad in HeerenveenGRIP 1
16-10-2017Personen onwel door vreemde lucht in bedrijf Hutamaki, FranekerGRIP 3
24-11-2017Vrijkomen CO2 bij Motip Dupli, WolvegaGRIP 1
Terug naar overzicht