Uitval gasvoorziening

risico icon

Iedere inwoner van Nederland vertrouwt op de constante aanwezigheid van schoon drinkwater, elektriciteit, gas, telefoon, internet en afvalverwerking. Wanneer één van deze diensten, zoals de gasvoorziening, uitvalt kan een deel van het dagelijks leven stil komen te liggen.

Kans: mogelijk-waarschijnlijk (0,5-50%)

Impact: beperkt


Mogelijk scenario

Het is winter als aan het eind van de dag de waterleiding bij werkzaamheden beschadigd raakt. Door de uitstroom van water en de druk waarmee dat gepaard gaat breekt een gasleiding, die door het drukverschil volloopt met water. Hierdoor komt een wijk van ongeveer 750-1.000 woningen zonder gas te zitten. De centrale verwarming en warmwatervoorzieningen vallen uit en mensen kunnen niet meer op gas koken. Op dat moment is de gevoelstemperatuur -2°C. Veel mensen houden zich warm met extra kleding en elektrische kachels, of verblijven tijdelijk ergens anders.

Het gasnet is door de breuk vervuild met water en zand. Daardoor kost het veel tijd om de storing op te lossen. De vervuilde gasleidingen worden afgesloten van het omliggende gasnet. Huis voor huis worden de hoofdkranen van de huisaansluitingen gesloten. Dat is nodig omdat er anders gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij het weer op druk brengen van het gasnet. De gasleidingen worden gecontroleerd, leeggezogen en schoongemaakt. Daarna worden de woningen gefaseerd weer aangesloten. Na 8-10 dagen is de storing opgelost.

Er vallen waarschijnlijk geen directe slachtoffers doordat er een aantal dagen geen gas is. Maar er kunnen wel indirecte slachtoffers zijn, doordat noodvoorzieningen voor o.a. verwarming niet meer werken bij bijvoorbeeld zorginstellingen.


Doden: 0

Zwaargewonden: 0

Getroffenen: minder dan 40.000

Betrokkenen: minder dan 40.000

 

Laat je niet verrassen!

Weet jij wat je moet doen als het gas uitvalt? Laat je niet verrassen en bereid je goed voor! Hier kun je lezen wat jij kunt doen.


Grote incidenten in Fryslân tussen 2009 en juli 2021

DatumIncidentNiveau
13-10-2018Gasstoring SchiermonnikoogGRIP 0
Terug naar overzicht