Uitval waterzuivering

risico icon

Wetterskip Fryslân zuivert op 27 locaties in Fryslân het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Als het water schoon is, wordt het weer op het oppervlaktewater terecht. Als de waterzuivering uitvalt, kan er vervuild water in het oppervlaktewater terecht komen. Dat levert risico’s op.

Kans: onwaarschijnlijk (0,05-0,5%)

Impact: beperkt


Mogelijk scenario

In één van de grotere rioolwaterzuiveringsinstallaties van Fryslân slaat de bliksem in. De hele installatie valt uit en kan voor een deel van de regio het rioolwater niet meer zuiveren. Er is een buffer om vuil water tijdelijk op te vangen, maar die is niet groot genoeg. Daardoor komt er vuil rioolwater in het oppervlaktewater terecht.

Het waterschap heeft niet de juiste onderdelen om de installatie direct te vervangen. En ook als alle onderdelen er wel zijn, hebben installateurs tijd nodig om de installatie te ontmantelen en een nieuwe op dezelfde plek weer op te bouwen.

Zolang de installatie nog niet is hersteld, is recreatie niet mogelijk in verontreinigd oppervlaktewater omdat je daardoor ziek kunt worden. Boeren kunnen hun vee niet uit het vervuilde water laten drinken en kunnen hun land niet besproeien met oppervlaktewater.

Er vallen waarschijnlijk geen doden, maar er worden wel veel mensen getroffen: vooral als het gaat om recreatie, agrarische doeleinden en het vervoer van goederen. Er kan onrust ontstaan onder bijvoorbeeld boeren, zwemmers en mensen die op of rond het water zijn.


Doden: 0 - 1

Zwaargewonden: 0 - 1

Getroffenen: meer dan 40.000

Betrokkenen: meer dan 40.000


Laat je niet verrassen!

Weet jij wat je moet doen als de waterzuivering uitvalt? Laat je niet verrassen en bereid je goed voor! Hier kun je lezen wat jij kunt doen.


Grote incidenten in Fryslân tussen 2009 en juli 2021

Terug naar overzicht