Verontreiniging drinkwater

risico icon

Schoon drinkwater is een van de primaire levensbehoeften. Een mens kan relatief lang zonder voedsel overleven, maar na een paar dagen zonder (schoon) water ontstaan al grote problemen.

Mensen en dieren drogen uit en er ontstaan ziektes.

Kans: mogelijk (0,5-5%)

Impact: ernstig


Mogelijk scenario

Tijdens een routinecontrole wordt bij een drinkwaterlocatie een mogelijke besmetting aangetroffen. Uit onderzoek blijkt het dat water is besmet met de E.coli bacterie. Dit is een veel voorkomende darmbacterie die in normale omstandigheden niet direct tot ziekte of andere problemen leidt. Maar de bacterie is wel de meest voorkomende verwekker van urineweginfecties. Andere varianten kunnen ook maagdarmklachten opleveren of zelfs ernstigere ziekteverschijnselen.

Zo’n 150.000 huishoudens hebben water gekregen vanuit de besmette productielocatie. Het waterbedrijf communiceert direct over de situatie. De getroffen huishoudens krijgen het dringende advies om kraanwater eerst te koken voor ze het gebruiken. De waterleidingen worden door het waterleidingbedrijf doorgespoeld en opnieuw bemonsterd. Als dit niet helpt, dan wordt het water ontsmet met chloor.

Verspreid over het getroffen gebied komen na verloop van tijd ziektegevallen aan het licht. Veel van de getroffen inwoners herstelt op eigen kracht of na bezoek aan een huisarts. Eén oudere persoon is zo ziek dat hij in het ziekenhuis moet worden opgenomen en daar komt te overlijden.


Doden: 1

Zwaargewonden: 2 – 4

Getroffenen: meer dan 40.000

Betrokkenen: meer dan 40.000


Laat je niet verrassen!

Weet jij wat je moet doen als het drinkwater verontreinigd is of uitvalt? Laat je niet verrassen en bereid je goed voor! Hier kun je lezen wat jij kunt doen.


Grote incidenten in Fryslân tussen 2009 en juli 2021

Terug naar overzicht