Vervuiling Waddenzee

risico icon

De Waddenzee is een unieke binnenzee, die tussen de vijf Nederlandse Waddeneilanden en het vaste land ligt. De Waddenzee heeft een bijzondere ligging, gevarieerde flora en fauna en invloeden van eb en vloed. Sinds 2009 staat het gebied op de Werelderfgoedlijst van Unesco en is het internationaal erkend als uniek en kwetsbaar.

Kans: zeer onwaarschijnlijk (< 0,05%, 1 keer in de 650 jaar)

Impact: zeer ernstig


Mogelijk scenario

Boven de Waddeneilanden komt tijdens ruw weer een schip in botsing met een ander schip. Het schip raakt hierbij zwaar beschadigd en verliest een groot deel van de lading. Hierbij zijn twee mogelijkheden denkbaar:

1.    Er komt olie in zee. De olievlek groeit snel en wordt door stroming en wind richting de Waddeneilanden en Waddenzee gedreven. Het lukt de bemanning en eerstehulpverleners niet om het lek te dichten. Daardoor komt zo’n 2.500 m³ olie in het water terecht.

2.    Tientallen containers slaan over boord en dobberen rond in de Waddenzee. Een deel van de containers scheurt open en zinkt naar de bodem van de Waddenzee. Hierbij komt een aantal containers in de buurt van de vaargeul terecht.

Het waddengebied, de kwelders en andere kuststroken raken door de verloren lading vervuild met olie of losse artikelen uit de containers. Hoewel een deel van de olie afbreekt in het zoute water zijn grote stukken kust en Waddenzee besmeurd. Planten en dieren die in het gebied leven lopen schade op. Ook een verloren lading leidt tot grote vervuiling: op de kusstroken hoopt plastic en ander afval op.

Tijdens de opruimwerkzaamheden worden vaargeulen, kuststroken en stranden op de eilanden

tijdelijk afgezet. Door het wisselende getijde en geringe diepgang op de Waddenzee kunnen alleen kleine schepen helpen bij het opruimen op zee. Op de stranden en de kustlijnen zorgen verschillende overheden (waterschap, gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat) en vele vrijwilligers voor het opruimen van zoveel mogelijk rommel.


Doden: 0

Zwaargewonden: 0

Getroffenen: minder dan 400

Betrokkenen: meer dan 40.000 (ook toeristen)


Laat je niet verrassen!

Weet jij wat je moet doen bij ernstige milieuvervuiling? Laat je niet verrassen en bereid je goed voor! Hier kun je lezen wat jij kunt doen.


Grote incidenten in Fryslân tussen 2009 en juli 2021

DatumIncidentNiveau
2 jan. - 6 feb. 2019Containercalamiteit WaddenzeeGRIP 4
7-8 april 2021Vijf containers van schip overboord geslagen in de NoordzeeGRIP 0
Terug naar overzicht